Erasmus

Shrnutí progrmau Erasmus a data za rok 2017 a pár dalších záležitostí. Do budoucna připravuji celý datový portál …   Které státy jsou zapojeny do Erasmu+ a dalších evropských projektů? Kde seženu kontakt na zahraniční NA? Programové země a partnerské sousedící země Kolik projektů bylo schváleno v průběhu programu? Jaký byl rozpočet na rok 2017 … Číst dál

Mapa dobrovolných hasičů

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je organizace, kterou asi netřeba více představovat. Po prvním pokusu s mapou sborů v Praze představujeme mapu všech více než osmi tisíc (!) sborů. Zdrojem dat je Výpis ze spolkového rejstříku ze dne 27. února 2018. Aktualizace: V celém systému je příliš dat a mapa se často nezobrazuje správně, pracuji na jiné verzi. 

Mapa knihoven

Přehled knihoven na území České republiky, podle dat adresář knihoven evidovaných podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.

Mapa ZOO

Přehled zoologických zahrad v Česku s licencí dle zákona, údaje platné k 1. lednu 2017.  

Mapa dobrovolných hasičů v Praze

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je super organizace, kterou asi netřeba více představovat. Mezi jejich 357 317 členů patřím i já, takže jsem se rozhodl něco na to téma udělat. Prozatím jen jednoduché zmapování sdružení na území Prahy. Celkem jich je několik tisíc, takže právě jednám o poskytnutí lepších dat, než jsou ta veřejně přístupná. … Číst dál

CRABapp 1.1

CRAB je zkratka pro Centrální registr administrativních budov, který je potřebný i kontroverzní a centrálně registruje administrativní budovy státu, úředníky v nich, náklady na teplo, úklid atd. Systém je nástrojem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Bohužel i export ze systému zveřejněný v rámci Otevřených dat Ministerstva financí ČR s poslední aktualizací datové sady k 30. 4. 2015 … Číst dál