Mapa dobrovolných hasičů

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je organizace, kterou asi netřeba více představovat. Po prvním pokusu s mapou sborů v Praze představujeme mapu všech více než osmi tisíc (!) sborů. Zdrojem dat je Výpis ze spolkového rejstříku ze dne 27. února 2018.

Erasmus

Mapa zemí zapojených do vzdělávacího programu EU Erasmus+ v období 2014–2020. Programové země s národními agenturami modře a partnerské země oranžově. Zdrojem dat jsou oficiální weby Evropské komise (1 a 2) a národních agentur, čerpáno v březnu 2018.

Mapa dobrovolných hasičů v Praze

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je super organizace, kterou asi netřeba více představovat. Mezi jejich 357 317 členů patřím i já, takže jsem se rozhodl něco na to téma udělat. Prozatím jen jednoduché zmapování sdružení na území Prahy. Celkem jich je několik tisíc, takže právě jednám o poskytnutí lepších dat, než jsou ta veřejně přístupná. … Číst dálMapa dobrovolných hasičů v Praze

CRABapp 1.1

CRAB je zkratka pro Centrální registr administrativních budov, který je potřebný i kontroverzní a centrálně registruje administrativní budovy státu, úředníky v nich, náklady na teplo, úklid atd. Systém je nástrojem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Bohužel i export ze systému zveřejněný v rámci Otevřených dat Ministerstva financí ČR s poslední aktualizací datové sady k 30. 4. 2015 … Číst dálCRABapp 1.1