CRABapp 1.1

CRAB je zkratka pro Centrální registr administrativních budov, který je potřebný i kontroverzní a centrálně registruje administrativní budovy státu, úředníky v nich, náklady na teplo, úklid atd. Systém je nástrojem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Bohužel i export ze systému zveřejněný v rámci Otevřených dat Ministerstva financí ČR s poslední aktualizací datové sady k 30. 4. 2015 (!) je plný chyb, nevyplněných kolonek, nesjednoceného formátování atd. Navíc některé státní instituce zavile odmítají systém plnit. Ovšem i z těchto důvodů se jedná o pořádnou a dosud nezdvihnutou výzvu pro nějaký (rozuměj: jakýkoliv) přehledný výstup, byť neúplný.


S touto výzvou jsem vyrazil 15. září 2017 na 24-hodinový První Hackath0n veřejné správy, kde jsem se spřáhl s třemi profíky z Českých Budějovic. Z akce jsme odcházeli díky jejich sympatické spolupráci se zkušeností z parádního zážitku a s více než čestným druhým místem.

Náš základní výstup jsem pak čerstvě upravil v Microsoft Power BI pro tyto stránky a případné další použití. S dalším zpracováním dat z CRABu ovšem vyčkám na AFAIK brzkou aktualizaci datové sady v rámci Otevřených dat, případně ziskání jiného exportu ze systému. Dat je totiž v systému dostatek na mnoho zajímavé práce 🙂


Rozložení státních zaměstnanců

v administrativnách budovách.

Základní zmapování státních zaměstnanců a administrativnách budov.

Vlevo lze kliknutím filtorvat dle okresů, vpravo dle státních institucí. Dalším klikem na výběr se filtr zresetuje.


Možné úspory

při dosažení běžného nájmu v místě a snížení kancelářské plochy pod 12 m² (podle CRAB). 

Jeden z možných a asi nejzásadnějších vedlejších výstupů z dat, které nabízí CRAB.