CRABapp

CRABapp

verze 1.1 (více info)

Aplikace je založena na výstupu vytvořeného v rámci Prvního hackath0nu veřejné správy, kde vyhrál druhé místo. Nyní byl nově přepracován pro nové webové stránky DataPublica.cz.

Je založen na datech z Centrálního registru administrativních budov (CRAB), respektive na exportu ze systému zveřejněného v rámci Otevřených dat Ministerstva financí ČR s poslední aktualizací neúplné datové sady k 30. 4. 2015. Další vývoj aplikace včetně nové verze a další výstupy jsou připravovány s čerstvým a kvalitnějším exportem dat. V tu chvíli je na základě stávající verze možné vytvořit kvalitní a praktický nástroj pro plnění cílů, které se shodují s cíli CRABu jako takového a měl by tak přispět efektivnějšímu fungování státní správy.


Rozložení státních zaměstnanců

v administrativnách budovách.

Základní zmapování státních zaměstnanců a administrativnách budov.

Vlevo lze kliknutím filtorvat dle okresů, vpravo dle státních institucí. Dalším klikem na výběr se filtr zresetuje.


Možné úspory

při dosažení běžného nájmu v místě a snížení kancelářské plochy pod 12 m² (podle CRAB).