Nemovitosti v příslušnosti hospodaření ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) má ve své správě mnoho nemovitostí, včetně třiceti kulturních památek.