Pro ÚZSVM

Aplikace vytvořené nad daty ÚZSVM.  (bez vysvětlivek)

Časová osa 15 let historie ÚZSVM


CRABapp

Předchozí verze – druhé místo na prvním hackathonu veřejné správy (15. a 16. září 2017).

Tato verze – TOP 10 aplikací roku 2017 v soutěží Společně otevíráme data Fondu Otakara Motejla (vyhlášeno 21. listopadu 2017).


Nemovité kulturní památky v příslušnosti hospodaření ÚZSVM

 


Nemovitosti v příslušnosti hospodaření ÚZSVM